V Bielom Potoku vyrúbu tri smreky

Mestský úrad oznámil začiatok správneho konania. Na ulici Luhy 13 v Bielom Potoku vyrúbu tri smreky. Požiadal o to obyvateľ domu, v ktorého blízkosti stromy rastú a koreňmi porušujú základy domu.