Územné rozhodnutie pre projetk Eco plus v Mondi SCP

Stavebný úrad vydal Územné rozhodnutie pre projekt Eco plus v spoločnosti Mondi SCP. Ide o nový papierenský stroj a s ním spojené investície napríklad do novej čističky alebo do existujúcej v Hrboltovej.