Už šesť rokov sú na dne Váhu

Balustrádové bloky zhodené do ľavého brehu rieky Váh pokojne a nerušené obmývajú už šiesty rok vody rieky Váh.

Možno len málo miestnych občanov z okolia dostane do oka optickú nerovnosť povrchu balustrádového plota pri lavičke, ktorou sa dostanete ponad rieku na Textilnú ulicu v Ružomberku. Už z pohľadu budov a miestneho etnika tak trochu iná ulica, než ostatné mestské.

Nič výnimočné, veď nemusí si to všimnúť ani mestská samospráva či jej poriadkové orgány. Niektorým však, 14-metrový ozub chýbajúcich povrchových obdĺžnikových kamenných blokov balustrád za pripojeným kovovými rúrami plotu, začína biť do očí. Mestu to asi nevadí, a ani nebude zisťovať, ako sa stalo to, že posledne napočítaných 19 blokov leží stále vo vzdialenosti 1-2 metre od kamenného brehu rieky. Fotografia k tomuto príspevku má zaznamenaný dátum 10. január 2013. A nie je sama.

Po šiestich rokoch, kedy  som túto atypickú udalosť nahlásil mejlom Mestskej polícii a vtedajšej kancelárii primátora mesta, som sa išiel pozrieť, ako to vlastne v tej rybárpolskej štvrti mesta dnes vyzerá.  

Vtedy prisľúbené vytiahnutie a vylovenie zhodených blokov  mechanizmami, za účasti TS mesta, garantované spoluprácou s príslušnými orgánmi a ľuďmi, ktorí by bloky stavbárskym fortieľom pripevnili tam, kde patria, ostalo len na papieri a v mojej pamäti. Viackrát som volal a urgoval zodpovedných, pričom som prisľúbil i vlastnú účasť na výlove kamenných blokov z Váhu.

Nestalo sa. Bol som asi len sám, ktorému záležalo na vytiahnutí zvalených blokov.

Nakoniec som rezignoval, lebo sa mi zdalo, že z toho nič nebude, a storočný balustrádový plot poškodený úmyselným mladíckym vandalstvom, ružomberským otcom mesta nevadí. Asi aj v tomto smere som si uvedomil, že záujem o mesto existuje pod akým takým dohľadom len v polomere päťsto metrov od bodu vodnej fontány na Námestí Andreja Hlinku.

Čo sa vlastne vtedy stalo? Koncom roku 2012 pricestovala do nášho mesta väčšia skupina rómskych občanov (podľa vyjadrenia miestnych Rybárpolčanov) prevažne z Čiech, ktorá si povšimla niečo iné, čo ešte doposiaľ nikde inde nevidela. Pobudla tu s miestnou komunitou nejakú dobu, ktorú si nič nerobením, roztopašnosťou a nezmyselným plytvaním času vybíjala na balustrádach. Zistila, že čiapky a horné bloky vrstiev sú labilnejšie a uvoľnenejšie, a tak si našla zábavu z ich násilným zhadzovaním do vody.  Za niekoľko málo dní, tak takáto skupina asi približne 12-15 ročných výrastkov a „návštevníkov“ nášho mesta dokonávala skazonosnú balustrádovú demontáž. Vandalskú demontáž  jedného a možno i jediného balustrádového nábrežného plota na Slovensku. Pravdepodobne tento nežiaduci a trestný akt cudzích (a možno aj domácich) Rómov zostal bez potrestania poriadkovými orgánmi mesta. (Veď, ak nikoho pri čine neprichytili, potom nikoho z nich nemohli ani potrestať pokutou za poškodzovanie verejného majetku. Rovnako i donútiť prichyteného pri čine vyzdvihnúť zhodené bloky z Váhu, vyniesť ich z rieky von a pripevniť späť na vlastné náklady na plot balustrád).

Na túto skutočnosť ma vtedy v decembri toho roku upozornila známa občianka zo Silbigerovej ulice, ktorá sa niekedy bála z odpoludňajšej pracovnej zmeny prechádzať domov drevenou lavičkou cez rieku Váh, v mieste, kde sa komunita neplnoletých Rómov zhromažďovala a bloky do rieky postupne zhadzovala.

Stratený šesťročný čas sa už nikdy nevráti, no uskutočniť výlov balustrádových blokov z Váhu pri lavičke za bývalou priemyslovkou si vyžiada druhý pokus. Snáď mesto s najvyššími predstaviteľmi, pamiatkovými úradmi, poslancami a príslušnou komisiou pri MsZ tento osloví, a mesto k pokusu preskočiť latku pri záchrane stavieb, diel a dedičstva našich predkov túto preskočí, a operáciu uskutoční. Bloky balustrád sa po šiestich rokoch zdajú byť v stave kompaktnom a nepoškodenom, a tak bude nevyhnutným ich z 20 až 30 cm hĺbky vody z jarného Váhu vytiahnúť a štrbavý povrchový ozub asi štrnástich metrov dĺžky plota nimi konečne vyplniť.

Spoločnými silami, ak bude Mesto chcieť, to určite dokáže, a tak dokončí aj nedokončené z roku 2013. Po aktivitách Občianskeho združenia Ružomberčan pri zalesňovaní okolia nad mestom a pri ochrane sadeníc, by Ružomberčan mohol pár pracovnými silami asistovať a byť platným garantom úspešného druhého a zvládnutého pokusu Operácie Balustrády 2013-2019. Alebo jednoducho s názvom aj ako Mesto mestu.

Zaujímam sa o Ružomberok a spoločnosť okolo nás.