Udelili povolenie na odstrel jedného medveďa

Správa Národného parku Veľká Fatra navrhla vydať výnimku na ulovenie jedného medveďa. „Stanovisko bolo odôvodnené evidenciou početných škôd na ovocných stromoch, včelstvách a hospodárskych zvieratách a taktiež evidovanými častými stretmi medveďa s obyvateľmi Ružomberka,“ uviedla Štátna ochrana prírody.