Headline

Liptov jej pristane

Pokračujeme v sérii stretnutí so zahraničnými študentmi na Katolíckej univerzite. Tento raz sme boli na káve so študentkou z Karlovej univerzity. Pozrite sa na mesto a školu jej očami.

Headline

Je Ružomberok študentské mesto?

V meste sídli niekoľko stredných škôl, ale aj Katolícka univerzita. Na aglomeráciu veľkosti Ružomberka stále výnimočná vec. Pýtali sme sa stredoškolákov aj vysokoškolákov, či vôbec a prečo sa cítia u nás ako v študentskom meste.

Headline

Nehovorte Ukrajinkám, že pekne voňajú

Opustili svoju rodnú krajinu a za vzdelaním pricestovali do Ružomberka. Jedna prišla ešte neplnoletá, pretože odmietla úplatkárstvo na svojej škole. Druhá pokračuje v štúdiu novinárčiny. Rozprávali sme sa s dvoma ukrajinskými študentkami Katolíckej univerzity.