Švošov bude vo veľkom upratovať

Turistický oddiel Hrdoš OŠK Švošov spolu s obecným úradom organizujú v sobotu verejno-prospešnú brigádu. Okrem upratania a čistenia obce sa tak zabezpečí úprava prostredia pred pretekmi Švošovská pätnástka.