Štúdium ľudovej kultúry prebieha aj na dolnom Liptove

Základná umelecká škola ľudového tanca a hudby pozýva k štúdiu do Tanečno – hudobného odboru regionálnej ľudovej kultúry. Doplňujúci zápis sa uskutoční v utorok od 15. hodiny v sídle školy.