Študentská konferencia Ako nás nepoznáte

Študenti ružomberského Gymnázia svätého Andreja sa v týždni opäť predstavili vo verejnej konferencii s názvom Ako nás nepoznáte. Ide o formu neformálneho vzdelávania, kde študenti prezentujú sebe blízku tému pred verejnosťou na spôsob formátu TEDX.

Stalo sa už tradíciou, že v čase okolo jarných prázdnin vrcholia prípravy na jedno z najväčších podujatí organizovaných na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku. S blížiacim sa dátumom študentskej konferencie sa mnohým žiakom zvyšoval adrenalín, keďže horúčkovito finalizovali svoje vystúpenia, aby  sa svojim spolužiakom, učiteľom, a možno i rodičom ukázali tak, Ako ich nepoznáme…

            Konferencia je jednou z ponúk neformálneho vzdelávania na Gymnáziu sv. Andreja (GSA) v Ružomberku, ktorá vytvára študentom priestor na prezentáciu akejkoľvek im blízkej témy alebo oblasti, ktorej sa aktívne venujú – či už v rámci štúdia, alebo je to pre nich voľnočasovej aktivite.  Zároveň si môžu vyskúšať prezentáciu pred širším publikom, komunikáciu a v neposlednom rade i odvahu – čo sú určite zručnosti, ktoré  budú v živote potrebovať. Lebo to sa od  škôl  dnes všeobecne očakáva – že „pripravia žiakov pre život“. Je to jednoduché konštatovanie, ale cesta k naplneniu tohto cieľa vonkoncom nie je ľahká, keďže predstavy spoločnosti, učiteľov, rodičov, i žiakov samotných sa v tom, ako by to malo vyzerať, dosť výrazne odlišujú.

            Mnohé školy tak hľadajú vlastnú cestu.  Jednou z našich odpovedí je aj konferencia – Ako nás nepoznáte. Pre mladších žiakov pravidelne pripravujú Mozgovňu, ktorej už 5. ročník sa uskutoční v máji. V marci sa bude konať tretí ročník festivalu stredoškolských speváckych zborov Cantare Choraliter, ktorý už nadobúda medzinárodný charakter. Už viacročne sa GSA zapája do programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE), ktorý komplexne rozvíja osobnostný potenciál žiakov.

Podľa Anny Nemešovej je konferencia len jednou z viacerých aktivít, ktoré vďaka ochote učiteľov tvoria pridanú hodnotu školy. “Rovnako obľúbené sú mnohé akcie Žiackej rady, v ktorej svoj talent a organizačné schopnosti naplno rozvíjajú jej členovia a vhodne tým dopĺňajú naše vzdelávacie aktivity, ktoré sú samozrejme stále našou hlavnou prioritou,” povedal učiteľka GSA Anna Nemešová.

Priamo v programe konferencie Ako nás nepoznáte sa so svojím vstúpením predstavilo jedenásť študentov z 3. a 4. ročníkov, septimy a oktávy.

Konferencia sa v Kine Kultúra tešila záujmu celého gymnázia.

Zdroj: Tlačová správa GSA

Foto: V. Klimek, S. Adamčiaková