Stovka ľudí protestovala pred Mondi SCP za zdravé životné prostredie

Nedávny opakujúci sa zápach v meste priviedol približne 130 ľudí pred administratívne centrum Mondi SCP, kde protestovali za zdravé životné prostredie. Zvolávateľom protestu bola o. z. Ochrana ovzdušia dolný Liptov.

Protestujúci mali na transparentoch nápisy „Nechceme žiť v smrade!” či „Žiadame opatrenia, nie ospravedlnenia”, ktorými reagovali na ospravedlnenie fabriky za spôsobený zápach.

„Dokážeme dlhodobo akceptovať a zároveň aj podporujeme podnikateľský a ekonomický rozvoj koncernu Mondi SCP, ale zároveň musí byť vzťah medzi ústavným právom Ružomberčanov na ochranu zdravia a zdravého životného prostredia vyrovnaný,” napísali zvolávatelia protestu Rastislav Šaravský a Patrik Lupták.

Podrobnosti o proteste nájdete tu.


Foto – Peter Kravčák