Štedrovečerné omše ostatných cirkví

Evanjelici sa dnes stretnú na spoločnej slávnosti štedrej večere o 16-tej. Bratská jednota batistov slávi na Štedrý deň ako v bežnú nedeľu o 10-tej.