Spoločnosť Mondi SCP posilní odborné vzdelanie v regióne

Spoločnosť Mondi SCP sa stretla s 25 zástupcami základných škôl. Cieľom bola prezentácia nového odboru chemik – operátor na Strednej odbornej škole polytechnickej v Ružomberku. 

Po odbore mechanik – mechatronik ide už o druhý odbor, ktorým spoločnosť Mondi SCP zintenzívňuje svoje aktivity v oblasti práce s mladými absolventmi škôl. Spoločnosť spolupracuje aj so Strednou odbornou školou elektrotechnickou v Liptovskom Hrádku a chce spolupracovať aj s ostatnými odbornými školami.

,,Pociťujeme potrebu po novej pracovnej sile, ale aj po generačnej obmene. Dokončenie výstavby nového papierenského stroja PS19 prinesie nové pracovné miesta, no v týchto rokoch je dôležité nahradiť vlnu dlhoročných zamestnancov, ktorí dochádzajú do dôchodku,” hovorí Ivana Keyzlarová, riaditeľka ľudských zdrojov v Mondi SCP. Zároveň dodala, že prišiel čas odovzdať štafetu mladej generácií.

Spoločnosť Mondi SCP si uvedomuje, že ak chce, aby mali študenti záujem o takúto formu vzdelania, treba ich nadchnúť už v skoršom veku. Vyhlásila regionálnu súťaž v chémií, ktorá začne už počas prvého štvrťroka 2019. Najlepší tím vyhrá výlet pre celú triedu.

K tomu, aby sa záujem o súťaž, ale aj o chémiu zvýšil, venuje Mondi SCP do škôl prenosné súpravy laboratórnych pomôcok v celkovej hodnote 13 000 eur.

Zdroj: Tlačová správa Mondi SCP