Spoločnosť Mondi SCP ohlásila zámer modernizácie pracieho procesu pri výrobe buničiny

Vybudovať štvrtý stupeň pracej linky pri výrobe buničiny a vybudovanie štvrtého pracieho lisu na bielenie buničiny. To sú najnovšie investičné a modernizačné zámery Mondi SCP, ktoré nemajú mať vplyv na množstvo výroby v závode.