SOŠ polytechnická zrekonštruuje budovu dielní a nakúpi nové učebné pomôcky

SOŠ polytechnická zrekonštruuje zastaranú budovu vo svojom areáli, v ktorej zriadi dielne a odborné učebne. Taktiež investuje do nákupu výučbových panelov pre odbor mechanik – mechatronik. Obe investičné akcie zafinancuje ŽSK v súhrnnej výške viac ako pol milióna eur.