Školské sestry sv. Františka pôsobia v Ružomberku už sto rokov

Minulý týždeň si školské sestry sv. Františka pripomenuli 100. výročie príchodu do Ružomberka, kde prevzali vedenie miestnej rímskokatolíckej dievčenskej ľudovej a meštianskej školy a položili základy prvej komunity Kongregácie školských sestier sv. Františka na území povojnového Slovenska.