Škola úžitkového výtvarníctva dostane 1,4 milióna na modernizáciu

V rámci celoslovenskej výzvy za 50 mil. eur Modernizácia odborného vzdelávania získa ŠÚV v Ružomberku viac ako 1,4 milióna eur na materiálovo-technické vybavenie či zateplenie. Peniaze poskytla Európska únia cez regionálny operačný program.

Zdroj Fotografie: ruzomberok24.sk