Škola pripravila program pri príležitosti Európskeho dňa jazykov

ZŠ Bystrická/Dončova organizovala podujatie k Európskemu dňu jazykov. Žiaci s učiteľmi pripravili prezentácie o Grécku, Švédsku, Česku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku a Írsku. V sprievodnom programe predviedli tradičné piesne i tance a ochutnali typické jedlá.