Ružomberská Trojruža pohľadom blogera M. Mydla

Bloger Marián Mydlo sa v poslednom texte venuje 7. ročníku autorskej literárno-umeleckej súťaže Ružomberská Trojruža. Predstavuje viacerých ocenených, domácich tvorcov poézie či prózy.