Ružomberok udelí cenu mesta in memoriam Milanovi Adamčiakovi

Poslanci MsZ jednomyseľne podporili udelenie Ceny mesta Ružomberok in memoriam umelcovi Milanovi Adamčiakovi. Začiatkom budúceho roka si pripomenieme prvé výročie jeho úmrtia.