Ružomberčania môžu rozhodovať o rozpočte Žilinského kraja

O tom, ako použiť menšiu časť peňazí z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja budú môcť už od januára rozhodovať aj Ružomberčania.

Kým doteraz o pridelení peňazí z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), rozhodovali poslanci a samotná županka, od nového roka sa budú môcť zapojiť aj obyvatelia.

Participatívny rozpočet na úrovni 150-tisíc

Na rok 2019 sú investičné, kapitálové výdavky Žilinskej župy stanovené na 40 miliónov eur. O 150-tisíc z nich po prvý raz rozhodnú obyvatelia prostredníctvom participatívneho rozpočtu.

„Pre žiadateľov o dotácie to bude motivácia, ako pripraviť projekt, ktorý zaujme širokú verejnosť. Aj týmto krokom sa chceme obyvateľom priblížiť a dať im možnosť ovplyvniť rozvoj komunít v kraji,“ uviedla županka Erika Jurinová.

Nový dotačný systém bude pozostávať z troch častí: individuálne dotácie  – udeľované predsedníčkou ŽSK, dotácie pre regióny určené na podporu cieľov a opatrení podľa Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK a participatívny rozpočet zameraný na podporu komunitných potrieb v regióne.  Na rozhodovacom procese participatívneho rozpočtu sa spolupodieľajú obyvatelia kraja.

„Schválený dotačný systém má byť oproti súčasnému jednoduchší i prehľadnejší pre žiadateľa a predpokladá aj rýchlejšie vybavenie zo strany úradu. Prostriedky budú rozdelené medzi víťazné projekty do jednotlivých okresov regiónu podľa počtu obyvateľov,“ uviedla priamo na novembrovom zastupiteľstve riaditeľka kancelárie predsedníčky ŽSK Miriam Šuteková.

Očakávaná zmena

V diskusii vystúpil aj poslanec za okres Ružomberok Ľubomír Kubáň, ktorý spolu s kolegom za mesto Žilina, Ľubomírom Bechným, ešte v pripomienkovom konaní návrhu rozdeľovania dotácií navrhovali zmeny v dotačnom systéme kraja.

„Predložili sme vedeniu župy návrh hodnotiacich kritérií pri prerozdeľovanie dotácií. Naším primárnym cieľom bola čo najväčšia objektívnosť, odbornosť  a transparentnosť pri prerozdeľovaní dotácií. Som veľmi rád, že vedenie župy časť pripomienok z hodnotiacich kritérií zapracovalo, čo sa ukázalo na vytvorení novej dotačnej zložky – participatívneho rozpočtu,“ hovoril pred poslancami v zastupiteľstve Kubáň.

„Každý poslanec mal určité množstvo peňazí, ktoré rozdeľoval určitým subjektom. Často to bolo o tom, kto koho pozná, lebo sme nemali možnosť to hlbšie skúmať. A tak prednostne dostali peniaze tí, kde bol žiadateľ dobre známy alebo mal dobré kontakty na nás poslancov. Nový systém vnáša väčší princíp spravodlivosti a núti k lepšiemu rozdeľovaniu prostriedkov, hoci nám to pridá prácu. Chcem však povedať, že naše návrhy boli akceptované len čiastočne,“ doplnil Ľubomír Bechný.

So skúsenosťou z Liptovského Mikuláša vystúpil tamojší zástupca primátora a krajský poslanec Rudolf Urbanovič.

„My dávame na participatívny rozpočet 50-tisíc eur. Tu sme dali 150-tisíc, čo sa mi zdá málo, ale chápem to ako pilotný projekt. Na druhej strane, uberáme poslancom možnosť rozhodovať o časti finančných prostriedkov v jednotlivých komisiách, kde mali možnosť ovplyvniť dianie vo svojich regiónoch. Preto, ak budeme pridávať peniaze počas roka 2019, bol by som za to, aby o ďalších prostriedkoch rozhodovali poslanci v komisiách,“ argumentoval Urbanovič.

„Je dôležité, že do systému dotácií sme vniesli občiansky prvok, lebo my sme doteraz rozhodovali o všetkých dotačných peniazoch. Tu je to kompromis, časť peňazí rozdelia poslanci, časť občianska spoločnosť. Môže to byť na prospech celého regiónu. Myslím, že by nám malo záležať na tom, aby sme nielen my disponovali s peniazmi, ale aj občania,“ oponovala predsedníčka Erika Jurinová.

Treba čakať na výzvy

Podľa nej bude mať každý región v rámci ŽSK k dispozícii časť peňazí v každej jednej výzve, ktoré bude kraj zverejňovať od januára. Výška peňazí bude pre každý región závisieť od počtu obyvateľov. „Žiaden okres nezostane bez participatívnej časti. Každý dostane tieto peniaze,“ povedala Jurinová.

Žilinská župa bude tretí kraj na Slovensku, ktorý participatívny rozpočet zavedie.

Peniaze môžu žiadať obce, fyzické, ale aj právnicke osoby a združenia sídliace v kraji, a len na podporu všeobecne prospešných služieb. Podrobnosti sú uvedené priamo v schválenom Všeobecnom záväznom nariadení.

O samotných podporených projektoch bude rozhodovať zakaždým hlasovanie verejnosti, ktoré bude prebiehať elektronicky na novovzniknutej webovej stránke. Súčasťou bude aj manuál pre žiadateľa o dotáciu.

Titulná fotografia – Poslanci ŽSK počas rokovania novembrového zastupiteľstva. Zdroj – ŽSK.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.