Rekonštrukcia Mariánskeho námestia dostala v územnom konnaí zelenú

Stavebný úrad schválil územné rozhodnutie pre rekonštrukciu Mariánskeho námestia. Pribudnú lavičky, nespevnené pešie cesty, parkovisko a v kamennej stene pod Hlinkovým námestím aj fontána.