Prvý letný týždeň patrí na Katolíckej univerzite deťom

Na Katolíckej univerzite začala tzv. Detská univerzita. Týždňový program pre deti od 8 rokov vyplnia viaceré praktické workshopy, prednášky aj divadelné predstavenia. V piatok čaká na detských absolventov promócia.