Program pre dôchodcov pripravili vo Valaskej Dubovej aj v Komjatnej

Posedenia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa uskutočnia aj v poslednú októbrovú nedeľu. Vo Valaskej Dubovej sa so seniormi stretnú o 14:30 a v Komjatnej o 16:00.