Prispieť k dianiu v meste môžu Ružomberčania aj ako členovia komisií

Mesto naďalej vyzýva obyvateľov, aby sa prihlásili, ak chcú byť verejne činní a pôsobiť v niektorej z komisií, ktoré sú poradným orgánom mestského zastupiteľstva. Treba poslať životopis a žiadosť. Do 21. januára.