Pripomíname si výročia narodenia a smrti dvoch ružomberských osobností

Pred 30 rokmi, 2. 12. 1989, zomrel v Štiavničke Vladimír Lajda, zať Petra Makovického, po ktorom prebral a zveľadil rodinnú bryndziareň. Pred 80 rokmi, 6. 12. 1939, sa v Ružomberku narodil bývalý hlavný architekt Bratislavy Štefan Šlachta. Zomrel v roku 2016 vo veku 76 rokov.