Pripomíname si narodenie katolíckeho kňaza z Likavky

Dnes, 3. 3. 2020, sa pred 155 rokmi v Likavke narodil katolícky kňaz, národný buditeľ a publicista Jozef Kačka. Pre svoje názory bol počas prvej svetovej vojny väznený. Zomrel 20. 3. 1938.