Preventívny projekt polície navštívi počas marca 600 žiakov základných škôl

Obvodné oddelenie policajného zboru v Ružomberku realizuje preventívny projekt „Rozhodneš sa správne“. Zameraný je na štvrtákov ZŠ a cieľom je eliminovať trestnú činnosť a informovať o škodlivosti užívania tabaku, alkoholu a marihuany.

Výučba prebieha formou interaktívnej tvorivej dielne. Deti majú možnosť aktívne sa zapájať do diania, komunikovať s policajtmi, riešiť zadané úlohy, vyjadrovať svoje názory a postrehy. Na výstavu boli pozvané všetky štvrté ročníky základných škôl v okrese Ružomberok, očakávame okolo 600 žiakov.