Prerušená dodávka elektriny v Černovej

V Černovej bude na niektorých odberných miestach na ulici Pri Váhu prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na sústave. Odstávka potrvá do 14:30.