Predstavujeme kandidátov na poslancov (Roveň)

Anketu s kandidátmi na poslancov ružomberského mestského zastupiteľstva uzatvárame volebným obvodom Roveň.

Všetkým kandidátom kladieme rovnakú otázku: O čo sa chcete v mestskom zastupiteľstve usilovať v prípade, že budete zvolený/zvolená?

V prípade presiahnutia nami stanoveného rozsahu sú vyjadrenia krátené. Za obsahovú, štylistickú a jazykovú stránku odpovedí zodpovedajú samotní kandidáti. 

 

Volebný obvod č. 11 – Roveň

1. Juraj Burgan /, 35 r., analytik klientskych služieb, Kresťanskodemokratické hnutie/

V prípade, že získam dôveru, urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som túto dôveru nesklamal.

Je načase, aby sa reči o tom, ako má mesto počúvať svojich občanov, začali premieňať na skutky. Počúvať a konať!

Mojim hlavným cieľom je vrátiť život do nášho mesta a do nášho obvodu (kde žijem v podstate od narodenia) zvlášť. Kultúrne športové podujatia, práca s deťmi a mládežou a podpora lokálnych komunít sú niečo, čo naše mesto a obvod 11 obzvlášť (ktorým je nielen Roveň ale i Tatranská, Poľná či Zarevúca!) potrebujú ako soľ.

Údržba chodníkov, ciest, ihrísk,  parkoviská, či smeti a starostlivosť o zeleň a bezpečnosť sa musia stať samozrejmosťou a nie byť nekonečným bojom.

Mnohé problémy majú ľahké riešenie. Musí na ňom však niekomu naozaj záležať. Dávam všetkým preto svoje slovo, že k požiadavkám našich občanov nebudem nikdy ľahostajný.

Viac o mne, mojom volebnom programe, ako i moje verejné vyhlásenie k voľbám nájdete na https://www.facebook.com/jurajburgan.ruzomberok

 

2. Martina Camberová /Mgr., 32 r., materská dovolenka, Smer – sociálna demokracia/

Aj naďalej chcem podporovať konštruktívne návrhy, ktoré majú potenciál posúvať Ružomberok dopredu a dokážu zlepšiť život nás všetkých, a striktne pritom hájiť verejný záujem. Poslanec by mal byť schopný strategicky a koncepčne premyslieť to najprospešnejšie pre mesto a zároveň nezabúdať na to, že je vždy nutné povýšiť záujmy väčšiny pred záujmami jednotlivcov, pretože len tak správa vecí verejných môže fungovať na oveľa lepšej úrovni, ako je tomu teraz. Práca poslanca by mala byť hlavne o odbornosti, kompetentnosti, rozhľade a spolupráci, a o to sa chcem aj ja usilovať.

 

3. Roman Dančo /47 r., finančný poradca, Šanca/

Kandidát neodpovedal do uzávierky.

 

4. Mário Furdek /, 45 r., vodohospodár, Kresťanskodemokratické hnutie/

Je potrebné, aby sa vo volebnom obvode pravidelne konali stretnutia s občanmi, pretože takto získame odozvu na našu prácu a prehľad o ich problémoch. Na základe doterajších stretnutí sme zistili, že sa treba začať zaujímať viac aj o okrajové časti obvodu, ako je napr. Tatranská cesta, Zarevúca, Poľná a pod. Na Tatranskej ceste sa postupne obmieňa obyvateľstvo a pribudlo tam mnoho mladých rodín s deťmi, ktoré nemajú kde tráviť voľný čas. Na Rovni treba dokončiť ihrisko pri Základnej škole a oplotiť ho. Pri tzv. čínskom múre treba obnoviť chodníky, nakoľko starší ľudia majú problém po nich chodiť. Treba zrekonštruovať doterajšie ihriská na sídlisku. Možno by bolo vhodné, aby na komunikáciách sídliska boli osadené dopravné značky: Obytná zóna – tým by boli hlavne deti viac chránené pred možnosťou kolízie s autom. A takýchto vecí, ktoré ani nevyžadujú možno mnoho finančných prostriedkov je mnoho. Treba začať postupne a systematicky. Je nutné, aby sídlisko bolo napojené na kamerový systém.

 

5. Ivan Gregor /46 r., vodič, Komunistická strana Slovenska/

Kandidát neodpovedal do uzávierky.

 

6. Ondrej Konderík /44 r., údržbár, Kresťanskodemokratické hnutie/

Do mestského parlamentu kandidujem po prvýkrát. Vidím, ako prosperujú a rozrastajú sa okolité mestá porovnateľné s Ružomberkom. Z pohľadu mňa, ako bežného občana, mesto už dlhšiu dobu stagnuje, nevyvíja sa – ubúdajú obyvatelia. Problém je podľa mňa v komunikácii medzi vedením mesta a poslancami. Častokrát, keď sledujem zasadnutia mestského parlamentu mám dojem, že niektorým predstaviteľom mesta nejde o dobro Ružomberka, ale len o presadenie svojho názoru za každú cenu.
Ja kandidujem za volebný obvod č.11. Problém vidím v parkovaní, detské ihriská síce sú, no nie všade je ich dostatok. Môj volebný obvod je ale rozsiahly a sú v ňom aj také časti, kde sa niekoľko rokov akoby vôbec nič neinvestovalo. Zarazilo ma aj to, že keď som navštevoval obyvateľov môjho volebného obvodu, väčšinou boli ľudia vo svojich bytoch pozamykaní. Osobne by som sa chcel zasadiť aj o to, aby sa zvýšila bezpečnosť, aby sa ľudia prestali báť.

 

7. Mária Kramárová /PhDr., 72 r., dôchodkyňa, Smer – sociálna demokracia/

V prípade môjho zvolenia za poslanca MZ budem naďalej podporovať  realizáciu všetkých zmysluplných  projektov , ktoré  pomôžu rozvíjať a modernizovať mesto. Medzi najdôležitejšie  projekty považujem tie , ktoré  otvorilo súčasné vedenie mesta na čele s primátorom I.Čomborom v spolupráci s vládou- ako je  diaľnica, rýchlostná cesta, vybudovanie Klientskeho centra a ďalšie, náročné na čas a s výraznými pozitívami  pre život občanov. Podporujem rekonštrukcie vnútorných  ciest, vyznačenie cyklotrás, riešenie dopravnej situácie a parkovania  v meste i v obvodoch, výstavbu nájomných bytov a rodinných domov, revitalizáciu chodníkov na cintoríne.V práci poslaneckého zboru by som uvítala spoluprácu a dobré medziľudské vzťahy pri presadzovaní priorít v prospech mesta a občanov. V obvode Roveň  je našou prioritou dobudovanie chodníkov, prístupových  ciest  k bytovkám, vnútrobloku Bystrická, ohradenie  športového areálu ZŠ Bystrická a jeho rekonštrukcia, vybudovanie parkovacích plôch a prechodov pre chodcov, revitalizácia zelene. Svoj mandát chcem vykonávať s ľuďmi pre ľudí.

 

8. Tibor Lauko /58 r., vedúci autoservisu, Sme rodina – Boris Kollár/

Pozdravujem čitateľov Ružomberského magazínu a ostatných spoluobčanov, ktorým sa chcem poďakovať podporu v predchádzajúcom volebnom období. Verím, že som Vašu dôveru nesklamal, nakoľko som sa snažil k svojim povinnostiam pristupovať zodpovedne a väčšinu bodov z môjho volebného programu sa podarilo uskutočniť buď celkovo,alebo aspoň čiastočne,na ich dokončení budem  naďalej pracovať.

Samozrejme som si vytýčil aj nové ciele, ktoré som uviedol vo volebnom programe. Z nich chcem upozorniť napr.na zvýšenie počtu parkovacích miest, opravy chodníkov prípadne výstavbu nových podľa potrieb občanov,dokončenie MŠ a ihriska na Bystrickej ceste,ri ešenie sídliskovej zelene, podporu prestavby ul.Poľná, ktorá je problémom nielen nášho obvodu,ale celého mesta. Budem podporovať už rozpracované a plánované projekty,ktoré sa chystajú realizovať v prípade zvolenia doterajšieho primátora sa aj budú.Dúfam,že po ďalšom volebnom období budeme spokojní s tým, ako sa naše mesto zmenilo k lepšiemu a naďalej sa mení na moderné srdce nášho regiónu a bude lepším domovom pre nás všetkých.

 

9. Peter Rakučák /47 r., SZČO, nezávislý kandidát/

Pozdravujem všetkých čitateľov Ružomberského magazínu.

Na Rovni bývam už 47 rokov ,takže problémy sídliska a mesta poznám veľmi dobre.

Kandidujem ako nezávislý poslanec a preto rád podporím každý dobrý návrh a podnet, ktorý posunie Ružomberok k lepšiemu mestu.

Rád by som zlepšil komunikáciu medzi poslancom a obyvateľmi, vytvoriť bližšiu spoluprácu s poslancami a primátorom mesta v prospech nás všetkých.

Ružomberok je mesto turizmu a potrebuje vytvoriť podmienky. Medzi hlavné priority patrí rozšírenie spolupráce jednotlivých obcí okresu a ďalší rozvoj kultúrno športových podujatí.

Na sídlisku Roveň je viacero problémových vecí. Mojim cieľom je vyriešiť parkovanie, vybudovať športovo oddychové centrum v areáli bývalého Sóla a zamerať sa na bezpečnosť pohybu cez Bystrickú cestu.

Verím ,že s Vašou podporou a mojimi skúsenosťami prispejeme k lepšiemu životu na sídlisku a pozdvihneme úroveň mesta ,aby sme boli hrdí ,že žijeme a pracujeme v Ružomberku.

Takže ,práce je veľa a času málo, tak poďme niečo spoločne urobiť.

Ďakujem za  Vašu dôveru .

 

10. Michal Sidor /Bc., 33 r., SZČO, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko/

Je toho viac, čím prechádza Ružomberok. Pokles úbytku obyvateľstva, mladej kvalifikovanej pracovnej sily, zápchy na cestách, zlučovanie škôl, zhoršenie kvality ovzdušia, či zdravotníctva. Viacerí z Vás registrujú vážnosť nepriaznivého vývoja v našom meste a rovnako aj novembrových komunálnych volieb hlavne vo vzťahu opätovného zvolenia súčasného primátora. Vzhľadom k niektorým pofidérnym podporovateľom ostatných protikandidátov neočakávam zmenu v čele radnice. Pokiaľ ide o voľbu poslancov do zastupiteľstva, je z čoho vyberať. V prípade, že získam mandát poslanca budem trvať na tom, aby v obvode Roveň pribudli ďalšie parkovacie miesta. Ďalej aby bola vytvorená oddychová zóna pre mamičky s deťmi. Treba dotiahnuť rozrobené projekty – nový bytový dom tzv. Rezidencia Bystrická pri plavárni a polikliniku na ul. Zarevúca. Pokiaľ ide o samotné mesto najviac ma pohoršuje zanedbané centrum, kde mal stáť Aupark, žalostný výber pracovných ponúk, nedostavaná diaľnica, chátrajúci kaštieľ sv. Žofie.

 

11. Milan Šlávka /Ing., 50 r., lesný inžinier, nezávislý kandidát/

Asi je už zbytočné teraz v závere ankety opakovať všetky konkrétne investičné zámery v meste a návrhy na jeho oživenie, ktoré prezentovali jednotliví kandidáti. S veľkou väčšinou z nich súhlasím a budem ich podporovať. Svoju pozornosť chcem však upriamiť na fungovanie mestského zastupiteľstva, ktoré má v rámci nastavených pravidiel občanom slúžiť a vychádzať im v ústrety, nie im život znepríjemňovať. Dnes veľká časť zastupiteľstva dokáže hodiny meditovať nad tým, ako skomplikovať predaj pozemku o rozlohe pár štvorcových metrov občanovi, ktorý si chce vysporiadať svoj majetok. Takisto na každého potenciálneho investora sa od začiatku hľadí podozrievavo, je vyšetrovaný rôznymi komisiami  a pochopiteľne  sa nakoniec otočí, investuje inde a podnikateľské prostredie v meste stagnuje. Chcem prispieť k tomu,  aby sa tento prístup zmenil a mojim cieľom je aj to, aby toto zastupiteľstvo bolo súdržnejšie, aby sa dôležité rozhodnutia prijímali konsenzom a nie tesnou väčšinou 1-2 hlasov.

 

12. Peter Štupák /51 r., vedúci mestskej plavárne, Spolu – občianska demokracia/

V prípade, ak budem zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva, chcem robiť svoju prácu v prospech Ružomberka tak, aby som si dôveru svojich voličov zaslúžil. Chcem využiť svoje dlhoročné skúsenosti v športovej oblasti aktívnou podporou výstavby novej plavárne a snahou o zavedenie bezplatných plaveckých kurzov pre stredné, základné a materské školy v Ružomberku. Pričiním sa o rozvoj ďalších športových možností pre deti a mládež, rekonštrukciu existujúcich športovísk a vybudovanie cyklotrás. Okrem toho je mojím zámerom na sídlisku Roveň iniciovať výstavbu kaplnky, vyriešiť stav s oplotením pri bytovke na ulici Za Dráhou č. 472, podporiť urbanizáciu Sola, zrenovovať kontajnerové stojiská a vyvíjať ďalšie aktivity na zlepšenie životného prostredia obyvateľov tohto sídliska.

 

13. Branislav Tomo /62 r., vodič – údržbár, Smer – sociálna demokracia/

Kandidát neodpovedal do uzávierky.

 

14. Miroslav Zigo /46 r., živnostník, Slovenská národná strana/

Vážení občania,

po dlhom uvážení a niekoľkoročnom sledovaní rozvoja nášho mesta a najmä nášho volebného obvodu č. 11 /Roveň/, v ktorom bývam, po zhodnotení doterajšej práce mestského  zastupiteľstva, po dlhoročných skúsenostiach ako predseda okresnej rady SNS v Ružomberku, som sa rozhodol kandidovať na poslanca.

  1. Podporím a budem sa aktívne podieľať na vybudovaní nových parkovacích miest na sídlisku Roveň.
  2. Pre ZŤP a občanov v dôchodkovom veku zníženie daňového zaťaženia a komunálnych poplatkov.
  3. Chcem presunúť hlavnú bránu ÚVN na ul. Generála Miloša Vesela a umiestniť ju na miesto zadnej brány ul. Sv. Anny, kde by sa vybudovali nové parkovacie miesta s dostatočnou kapacitou pre ÚVN, v nevyužitých priestoroch bývalého sóla.
  4. Navrhujem rekonštrukciu a vybudovanie nových oddychových miest.
  5. Aktívnejšie sa angažovať v čerpaní dotácií a grandov v rámci podpory EÚ.
  6. Aktívne sa podieľať pri organizácií kultúrnych a športových podujatiach a to nielen v centre ale situovať ich aj lokálne na sídliskách.

 

Titulná fotografia: Mestský úrad v Ružomberku. Foto – Marek Hasák