Predstavujeme kandidátov na poslancov (Klačno)

V druhej časti ankety s kandidátmi na poslancov ružomberského mestského zastupiteľstva pokračujeme volebným obvodom Klačno.

Všetkým kandidátom kladieme rovnakú otázku: O čo sa chcete v mestskom zastupiteľstve usilovať v prípade, že budete zvolený/zvolená?

V prípade presiahnutia nami stanoveného rozsahu sú vyjadrenia krátené. Za obsahovú, štylistickú a jazykovú stránku odpovedí zodpovedajú samotní kandidáti. 

 

Volebný obvod č. 5 – Klačno

1. Ján Bednárik /Ing., 51 r., vodohospodár, Kresťanskodemokratické hnutie/

V prípade zvolenia do mestského zastupiteľstva sa budem usilovať o presadzovanie rozhodnutí, ktoré ťahajú mesto dopredu. V prvom rade budem hľadať jednotu naprieč rozdielnym názorom niektorých poslancov. Len jednotný, prípadne väčšinový názor nás posunie ďalej. Som presvedčený, že poslanci musia medzi sebou viac komunikovať. Na základe doterajších skúseností s kolegami zo zastupiteľstva budem presadzovať viac neformálnych stretnutí, lebo ak sa budeme medzi sebou lepšie poznať, skôr nájdeme cestu k porozumeniu, vzájomnú úctu a rešpekt. Potom budú všetky problémové rozhodnutia výsledkom vzájomných rokovaní. V druhom rade sa budem usilovať, aby sme sa oboznamovali so spôsobmi riešenia problémov v iných mestách a zastupiteľstvách, ktoré sa rozvíjajú rýchlejšie, a následne sa s nimi konfrontovali. Chcel by som v poslancoch vzbudiť nádej, že prostredníctvom našich rozhodnutí sa dá mesto zmeniť tak, aby sa v ňom oplatilo žiť, bývať, založiť si rodinu, pracovať , študovať a neodchádzať z neho preč.

 

2. Matej Bulla /35 r., konateľ spoločnosti, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko/

Moje priority:

– cyklotrasa z Klačna do mesta,

– bankomat na Klačne,

– ihrisko pre najmenších,

– bezbariérové prechody pre chodcov,

– dotiahnutie futbalovej akadémie,

– zatraktívnenie bývania na Klačne.

 

3. Ladislav Fínik /Mgr., 53 r., prevádzkový pracovník, nezávislý kandidát/

Kandidát neodpovedal do uzávierky.

 

4. Marián Gašaj /Mgr., 56 r., rádiologický technik, Kresťanskodemokratické hnutie/

Ako rodenému  Ružomberčanovi mi nie je ľahostajný vývoj mesta.  Záleží mi na tom, aby Ružomberok využil maximálne svoj potenciál a bol dobrým miestom pre život.

Ako poslanec za sídlisko Klačno by som chcel pokračovať v rozvíjaní sídliska. Mojou prioritou je sociálna oblasť – pomoc pre občanov, mladé rodiny a seniorov. Zlepšenie dopravy, parkovania na sídlisku a vybudovanie cyklotrasy  zo sídliska do centra mesta. Potenciál vidím  v dobudovaní športového areálu  výstavbou futbalového ihriska  s atletickou  dráhou. Podporím tiež vybudovanie estetických a hygienických podzemných kontajnerov na komunálny odpad.

Aktívne podporím každú dobrú myšlienku,  ktorá prispeje k rozvoju nášho mesta a sídliska Klačno.

 

5. Ľubomír Kubáň /JUDr., 43 r., právnik, nezávislý kandidát/

V prípade zvolenia budem ako doteraz podporovať všetky systémové a koncepčné riešenia, ktoré posunú naše mesto výrazne vpred  a zlepšia kvalitu života ľudí v našom meste. Ak chceme zastaviť pokles a úbytok obyvateľstva z nášho mesta budem klásť dôraz na urýchlené riešenie individuálnej bytovej výstavby. Budem sa usilovať, aby bola schválená Parkovacia politika mesta Ružomberok z dôvodu kritickej dopravnej situácie nielen v centre mesta, ale aj po sídliskách. Je potrebné zmeniť výkon samosprávy racionalizovať a zefektívniť fungovanie orgánov mesta (poslanecký zbor, komisie). Ukazuje sa, že bolo chybou zrušenie orgánu mestskej rady, kde sa hlásim k jej opätovnému zriadeniu.

Budem podporovať schválenie viacročného koncepčného investičného plánu, ktorý musí byť schválený v prvom roku nového volebného obdobia ako IP rozvojový a koncepčný.

Predložím návrh na zníženie počtu poslancov a zmenu volebných obvodov. Nebudem zabúdať ani na podporu každého opatrenia na zlepšenie kvality  životného prostredia v našom meste, rôzne rozvojové programy pre podporu komunít v našom meste.

 

6. Michal Lazár /Mgr., 55 r., riaditeľ školy, nezávislý kandidát/

Ak získam mandát poslanca MsZ v Ružomberku, budem sa predovšetkým usilovať o to, aby sme v zastupiteľstve vedeli spoločne komunikovať v prospech občanov mesta bez ohľadu na to, kto akého primátora volil alebo podporoval. To je kľúčová vec. Kde je vôľa, tam je cesta. Len ak budeme spoločne s primátorom ťahať za jeden koniec povrazu, pohnú sa veci dopredu. Bez vzájomnej podpory a ochoty robiť kompromisy sa dostaneme  znovu  o krok späť.  Aby sme sa na konci dňa nemuseli za seba hanbiť, verím, že nezostane len pri planých rečiach a vzletných sľuboch čo všetko chceme urobiť. Viac o mojich plánoch si môžu čitatelia Ružomberského magazínu prečítať na  www.michallazar.sk

 

7. Patrik Lupták /42 r., podnikateľ, nezávislý kandidát/

Z pohľadu poslanca MsZ budem požadovať výrazne lepšiu informovanosť o práci poslancov, ich jednotlivých hlasovaniach, postojoch prostredníctvom informačného systému a opätovných priamych prenosov MTR z MsZ Ružomberok pre zabezpečenie lepšieho prehľadu a kontroly práce poslancov zo strany verejnosti.

Ako kandidát za obvod Klačno sa budem prioritne zasadzovať za konštruktívne riešenie vybudovania športového areálu na Klačne, revitalizáciu vnútrobloku Lesná-Veterná,..atd. Všetky moje doterajšie návrhy, štúdie nájdu obyvatelia Klačna a ostatní záujemcovia priamo na webovej prezentácii, ktorá bola vytvorená za účelom lepšej informovanosti a získaní priamych podnetov od obyvateľov http://www.naseklacno.sk/ciele/

Presadzujem: Lepšiu informovanosť o práci poslancov – Nevyhnutne potrebujeme výkonný a schopný managment mesta – Podporu personálneho zabezpečenia na rozvojové a investičné programy MÚ – Podporu Mestskej Polície a zabezpečenie bezpečnosti občanov – Očakávam aktívne zapojenie občanov.

 

8. Martin Rusnák /Bc., 43 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát/

V prípade zvolenia za poslanca MsZ v Ružomberku sa budem usilovať o nasledovné :

Zavedenie fungujúcej  parkovacej politiky v meste, ktorej riešením môžu byť napríklad rezidenčné parkovacie karty, parkovacie domy, nové záchytné parkoviská pre zabezpečenie istého trvalého miesta pre parkovanie. Výstavba cyklodopravných a cykloturistických trás v meste a okolí. Pripravenie miesta na výstavbu priemyselného parku a vytvorenie podmienok pre príchod investorov do priemyselného parku. Dokončenie procesu výstavby novej mestskej plavárne a iniciovanie výstavby iných športovísk ( napríklad športový areál na Klačne ). Občianska vybavenosť na sídliskách – bankomat, lekáreň a moderné funkčné a udržiavané detské ihrisko. Podpora individuálnej bytovej výstavby v meste a okolí, vytváranie podmienok a území pre výstavbu bytových domov. Vybudovanie nového ružomberského námestia v centre mesta. Zabezpečenie, aby bol v každej mestskej časti dostupný dostatok miest  v mestských predškolských zariadeniach.

 

9. Juraj Šrámek /25 r., živnostník, Slovenská národná strana/

  1. Podám návrh na prepojenie komunikácie medzi ulicami Veterná a Lesná pre ľahší prechod áut a menšie zaťaženie hlavných cestných komunikácií na sídlisku Klačno.
  2. Budem presadzovať dobudovanie parkovacích miest pre osobné automobily a pre menšie dodávky na celom sídlisku Klačno.
  3. Chcem presadiť návrh na rekonštrukciu antukového ihriska na sídlisku Klačno a vybudovanie nového multifunkčného ihriska s umelým povrchom.
  4. Rozšírenie kamerového systému aj na zvyšné ulice sídliska pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov.
  5. Väčšia spolupráca s mestským policajným zborom, vrátane zvýšenie hliadok.
  6. Budem presadzovať regionálne zľavy na lyžiarske stredisko pre občanov s trvalým pobytom na území Ružomberka.
  7. Podám návrh na vybudovanie relaxačnej zóny a promenády v okolí priehrady Hrabovo.
  8. Zrealizujem nové odpadkové koše na sídlisku Klačno, ktoré budú obsahovať aj životnému prostrediu nezávadné papierové sáčky na psie exkrementy.

 

10. Ladislav Valent /63 r., koordinátor, Smer – sociálna demokracia/

V prípade zvolenia je mojou prioritou dobudovanie Športovo oddychového areálu, ktorý by slúžil celej verejnosti v meste, nielen Klačnu. Myslím tým vybudovanie atletického oválu a v strede futbalovú plochu. Ružomberská atletika mala celorepublikový až svetový zvuk a bolo na škodu, že mesto dovolilo zlikvidovať týmto spôsobom šport v meste. Nemôže predsa existovať len futbal a basketbal! Denne navštevovalo atletickú dráhu 600 žiakov, a preto by som chcel týmto spôsobom prinavrátiť šport do škôl a medzi obyvateľov.

Na základe toho, že je to už moje štvrté volebné obdobie, môžem s určitosťou povedať, že každý poslanec MsZ si musí uvedomiť, že sa môže prikryť len takou perinou, na akú má. Kandidát na poslanca by mal hlavne prichádzať k voľbám s pokorou a úctou k občanovi tohto mesta, a tým si tento post poslanca určite zaslúži. Toto je moje želanie pre každého, kto sa vydal na cestu pomáhať ľudom v našom  meste.

Titulná fotografia – Mestský úrad v Ružomberku. Foto – Marek Hasák