Pre deti a mládež pripravilo múzeum Ekologický deň

V Liptovskom múzeu od 8. do 15. hodiny prebieha vzdelávací program pre žiakov ZŠ a SŠ venovaný aprílu, mesiacu lesov. Súčasťou programu sú tvorivé dielne, prednáška o lesoch aj prehliadka prírodovednej expozície a výstavy Strom 2018.