Poslanec požaduje dobudovanie športového areálu na Klačne

Poslanec Ľubomír Kubáň na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva požiadal, aby mesto do novembra pripravilo koncepciu dobudovania a rozšírenia športovo-oddychového areálu na Klačne až po Skatepark. Poslanci ním navrhnuté uznesenie podporili.