Poslanci schválili zloženie komisií mestského zastupiteľstva

Poslanci dnes po búrlivej diskusii schválili zloženie šiestich komisií mestského zastupiteľstva. V každej – až na jednu výnimku – sú zastúpení traja poslanci a ôsmi občania, ktorí o členstvo prejavili záujem.