Mesto pokračuje vo verejnom obstarávaní na prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy

Mesto pokračuje vo verejnom obstarávaní na prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy. Cenové ponuky môžu záujemcovia predkladať do 16. marca. Pôvodné verejné obstarávanie mesto zrušilo.