Poslanci schválili nových prísediacich okresného súdu

Poslanci mestského zastupiteľstva na dnešnom zasadaní schválili ôsmich prísediacich Okresného súdu v Ružomberku na obdobie rokov 2018 – 2021. Sú medzi nimi aj poslanci Ľ. Kubáň a M. Zuberec.