Poslanci sa zídu na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva

Poslanci na dnešnom mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva budú rozhodovať o výstavbe nájomných bytových domov či o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie ministerstva hospodárstva na projekt priemyselného vedecko-technologického centra v Ružomberku.