Poslanci sa stretli na zasadaní mestského zastupiteľstva

Dnes prebieha 8. zasadanie mestského zastupiteľstva. Vystúpiť má aj riaditeľ ÚVN Peter Lofaj. Na jeho žiadosť bude tento bod programu neverejný, s poslancami sa súkromne stretne mimo rokovacej sály v malej zasadačke.