Pokračujú práce na pozemkových úpravách vo Valaskej Dubovej

Vo Valaskej Dubovej intenzívne pracujú na scelovaní pozemkov pod budúcu individuálnu bytovú výstavbu. Dnes majú v obci verejné stretnutie k tejto téme, kde záujemcom o jednoduché pozemkové úpravy vysvetľujú ich priebeh.