Poctivý Ružomberčan našiel peniaze a odovzdal na polícii. Hľadajú ich vlastníka

Ružomberčan našiel pred Billou peniaze a doniesol ich na políciu. Tá hľadá ich majiteľa. Okrem toho sa Mestskí policajti zaoberali v týždni aj vykopnutými dverami v čakárni železničnej stanice. Pri ďalších zásahoch úradoval alkohol a víchrica.

Predavačky z predajne potravín v pešej zóne sa v sobotu 8. februára v doobedňajších hodinách obrátili na mestskú políciu so žiadosťou o prítomnosť hliadky. Mali v predajni zákazníka, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu a chcel si kúpiť ďalší. Niekoľkokrát z predajne odišiel do blízkeho pohostinstva a opäť sa vrátil. Pretože bol v stave opitosti, odmietli mu alkohol predať. Keď začal robiť problémy, zavolali mestskú políciu. Hliadka muža vyzvala, aby predajňu opustil a vyprevadila ho mimo centra smerom na stanicu. 

Na základe žiadosti obyvateľov bytovky bola vyslaná hliadka mestskej polície v nedeľu 9. februára na Ulicu Madačova. Tu mal v jednom z vchodov vykrikovať a na bytové zvončeky vyzváňať neznámy muž. Hliadka na mieste našla muža, ktorý sa aj po jej príchode správal hlučne, vykrikoval, a keď ho hliadka upozornila na nočnú hodinu, bol arogantný a odmietal sa upokojiť. Aj napriek viacerým výzvam na predloženie dokladu totožnosti muž toto odmietal urobiť. Nepomohla ani výstraha, že bude predvedený za účelom zistenia totožnosti.  Pri predvádzaní kládol aktívny odpor, preto museli byť voči nemu použité donucovacie prostriedky. Po predvedení bolo zistené, že ide o 33-ročného muža, ktorý má ako trvalý pobyt uvedený Ružomberok bez bližšej adresy, teda ide o osobu bez domova. V bytovke chcel ísť ku známej, no tá ho odmietla pustiť dnu. To bol vraj dôvod jeho skratového konania. Po spísaní potrebných záznamov o predvedení a použití donucovacích prostriedkov bol z polície prepustený.  

Výpravca zo železničnej stanice telefonicky oznámil na tiesňovú linku mestskej polície 159, že z čakárne vykázali dvoch mužov, pravdepodobne bezdomovcov a čakáreň zamkli. Následne sa mali  muži vrátiť a dvere na čakárni vykopnúť. Ako hliadka prichádzala na miesto, všimla si v blízkosti bufetu na stanici dvojicu mužov, ktorí boli podozriví z poškodenia dvier. Pretože ide o objekt patriaci železnici, mužov si prevzala železničná polícia, ktorá vo veci ďalej koná.  

V pondelok potrápilo veterné počasie celé Slovensko. Aj mestská polícia preverovala telefonické oznámenie v rekreačnej oblasti Hrabovo. Tu sa jeden vodič nemohol dostať z chaty kvôli spadnutému stromu. Išlo o komunikáciu spájajúcu Hrabovo s Kalváriou. Operačný príslušník vyslal na miesto hliadku a kontaktoval hasičov. Vodičovi, ktorý vec oznámil, bolo odporučené otočiť vozidlo a cez Kalváriu sa vrátiť do mesta. Hliadka zotrvala na mieste do príchodu hasičov, ktorí spadnutý smrek odstránili a cestu sprejazdnili. 

Vo štvrtok 13. februára sa na mestskú políciu dostavil 65-ročný Ružomberčan a doniesol finančnú hotovosť, ktorú našiel na parkovisku obchodného reťazca BILLA na ulici Plavisko. Operačný príslušník peniaze prevzal, zaevidoval v knihe nájdených vecí a nájdenú vec zverejnil na vývesnej tabuli mestského úradu. Majiteľ stratených peňazí, ktorý hodnoverne preukáže, že je ich majiteľom, si môže tieto prevziať na útvare mestskej polície.