Počas februára prebieha na KU výstava o prenatálnom vývine dieťaťa

V Univerzitnej knižnici KU je počas februára sprístupnená panelová výstava, ktorá prostredníctvom veľkorozmerných fotografií a sprievodných textov predstavuje fázy vývinu dieťaťa počas prenatálneho obdobia. Pripravilo ju OZ Aliancia za život a Univerzitné pastoračné centrum KU.