Pobožnosti v Ružomberku na Veľký piatok

Na Veľký piatok si kresťania pripomínajú utrpenie, ukrižovanie a smrť Ježiša Krista. Katolíci dnes nemajú svätú omšu, slávia obrady o 15-tej a 17-tej, gréckokatolíci slávili kráľovské hodinky, v evanjelickom kostole sa konali pašiové služby Božie.