Oslávili 19. výročie založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku

V pondelok 1. júla oslávila Katolícka univerzita 19 rokov. Pri tejto príležitosti sa za účasti zamestnancov uskutočnilo krátke spomienkové stretnutie pri bustách Mons. Františka Tondru a Mons. Rudolfa Baláža pred budovou rektorátu.