Opitý mladík demoloval v miestnom podniku zariadenie

Aj tento týždeň mali policajti do činenia s osobami pod vplyvom alkoholu. Na ulici popíjal neplnoletý, v pohostinstve vyčíňal podgurážený mladík. Obaja kládli odpor, hliadka ich musela odviesť na stanicu, aby zistila ich totožnosť.

Napriek častým upozorneniam, aby si občania dávali pozor na svoje osobné veci, aj v uplynulom týždni prevzala mestská polícia prevzala viacero nájdených vecí.

Nájdená hotovosť, peňaženka a inteligentný náramok

V piatok 4. mája našiel majiteľ predajne bicyklov na ulici Panská peňaženku s finančnou hotovosťou a dokladmi. O náleze informoval mestskú políciu. V peňaženke bol aj občiansky preukaz. Hliadka ju vrátila majiteľovi z Ružomberka.

Obyvateľka Klačna zase v stredu 9. mája našla v bankomate pred OD Tesco na Hrabovskej ceste zabudnutú finančnú hotovosť vo výške 80 eur. Hliadka nájdené peniaze prevzala, zaevidovala v knihe nájdených vecí a následne spolu so záznamom odovzdala v pobočke banky, ktorej bankomat patrí.

Na základe telefonického oznámenia prevzala hliadka mestskej polície v pondelok 7. mája inteligentný náramok na ruku značky Lenovo. Vo večerných hodinách ich našiel pred vchodom bytovky obyvateľ Bystrickej cesty. Nájdený náramok prevzala polícia do úschovy na útvar mestskej polície. Tu si ho môže majiteľ, ktorý hodnoverne preukáže, že je jeho vlastníkom, prevziať.

Opäť úradoval alkohol

Niekoľko minút po polnoci v utorok 8. mája prechádzala hliadka mestskej polície ulicou Antona Bernoláka, kde si všimla neznámeho mladíka močiaceho na chodník. Mladík javil známky požitia alkoholu. Hliadka odhadovala jeho vek pod 18 rokov, pri kontrole však odmietol predložiť doklad totožnosti. Až na mestskej polícii zistili policajti chlapcovu totožnosť – išlo o 16 ročného chlapca z Oravy. Pri následnej dychovej skúške nafúkal 1,2 promile alkoholu.

Nakoľko išlo o mladistvú osobu s trvalým pobytom mimo Ružomberka, policajti telefonicky kontaktovali rodičov. Prišli po syna, zaplatili pokutu za znečisťovanie verejného priestranstva.

Priestupok na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami ďalej objasňuje poverený príslušník mestskej polície.

Vo štvrtok 10. mája privolali hliadku do jedného z pohostinstiev v centre mesta. V podniku sa nachádzal opitý muž, ktorý poškodzoval zariadenie a odmietal uhradiť spôsobenú škodu. Hliadka na mieste našla mladíka, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu. Nereagoval na výzvy na predloženie dokladu totožnosti, ani na výstrahu, že ho hliadka predvedie na mestskú útvar mestskej polície. Muž začal klásť aktívny odpor, hliadka voči nemu použila donucovacie prostriedky. Na mestskej polícii zistili, že ide o 22-ročného muža z Bešeňovej. Predvedený mal v dychu viac ako 2,6 promile. Majiteľ podniku si uplatnil nárok na úhradu škody, ktorú mu zákazník spôsobil. Priestupkom proti majetku sa ďalej zaoberá poverený príslušník mestskej polície.

Zdroj: tlačová správa mestskej polície Ružomberok z 11. mája 2018