Opité tínedžerky napadli na ulici svoju rovesníčku

Za ostatný týždeň riešila mestská polícia viacero prípadov, kde hlavnú úlohu zohrával alkohol. Opité maloleté tíndežerky dokonca na Mostovej napadli rovnako starú rovesníčku

Obsluha reštaurácie v centre mesta sa obrátila v piatok 6. apríla vo večerných hodinách na mestskú políciu so žiadosťou o prítomnosť hliadky. V podniku bola opitá, agresívna zákazníčka, ktorá rozbíjala poháre. Táto po príchode hliadky odmietla predložiť doklad totožnosti, nereagovala ani na výstrahu, že bude predvedená na útvar mestskej polície. Hliadka ju preto musela aj za použitia donucovacích prostriedkov predviesť. Pri predvádzaní mladá žena kopla do služobného motorového vozidla, kde na interiéri dvier spôsobila škodu.

Polícia zistila, že išlo o 24-ročnú ženu z Bešeňovej. Orientačná dychová skúška odhalila, že mladá žena mala v dychu 2,4 promile alkoholu. Hoci išlo o dospelú osobu, táto bola v takom stave opitosti, že sa mestskí policajti rozhodli kontaktovať rodičov, ktorí si ju prišli osobne prevziať. Ďalej sa vecou zaoberá poverený príslušník mestskej polície.

S príchodom teplejšieho počasia sa mestská polícia čoraz častejšie stretáva s porušením zákazu požívania alkoholických nápojov na miestach prístupných verejnosti. V nedeľu 8. apríla o desiatej dopoludnia preverovala hliadka mestskej polície telefonické oznámenie, že na sídlisku Roveň v blízkosti potravín sedí na lavičke partia mužov a títo tam požívajú alkoholické nápoje a robia okolo seba neporiadok. Hliadka mužov upozornila na porušenie zákona, títo potom začali po sebe upratovať neporiadok. Jeden z partie však pred hliadkou vykonával malú potrebu priamo na chodník pred predajňou. Za priestupok proti verejnému poriadku bola 49-ročnému mužovi na mieste uložená bloková pokuta vo výške 30 eur.

Prostredníctvom kamerového systému bolo zistené požívanie alkoholu aj na Námestí Andreja Hlinku v pondelok, 9. apríla večer.  Na lavičke tu sedeli a požívali alkohol dve mladé ženy vo veku 20 a 21 rokov. Hliadka im uložila na mieste blokové pokuty.

V tú istú noc, niekoľko minút po polnoci, videl príslušník mestskej polície obsluhujúci kamerový systém mladého muža, ktorý požíval alkohol na ulici Podhora. Vyslaná hliadka zistila, že ide o 22-ročného mladíka z východného Slovenska. Tento si z Ružomberka odniesol aj bloky na pokutu vo výške 30 eur.

O deň neskôr, 10. apríla si hliadka mestskej polície v ranných hodinách všimla na sídlisku Klačno muža, ktorý na ulici Liptovská požíval alkohol. Aj v tomto prípade bolo nerešpektovanie všeobecne záväzného nariadenia mesta vyriešené v blokovom konaní.

Poverený príslušník mestskej polície objasňuje priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, ktorý v sobotu 7. apríla na tiesňovej linke mestskej polície 159 oznámilo len 15-ročné dievča. V oznámení uviedlo, že na Mostovej ulici bola napadnutá nejakou podnapitou dievčinou. Vyslaná hliadka našla partiu štyroch mladých ľudí. Pri kontrole totožnosti zistili, že ide o dve maloleté osoby do 15 rokov a dve mladistvé osoby do 18 rokov.  Tieto boli zjavne pod vplyvom alkoholu. Preto všetkých štyroch podrobili orientačnej dychovej skúške,  vo všetkých prípadoch boli skúšky s pozitívnym výsledkom. Podozrivá z napadnutia, 16-ročná dievčina z Dolného Kubína mala v dychu 1,87 promile, len 14-ročná maloletá kamarátka 1,77 promile. U ďalšieho 15 ročného dievčaťa bola nameraná hodnota 0,65 promile.  Bol s nimi aj maloletý, 13-ročný kamarát, ktorý takisto nezaostával, tento mal v dychu jedno promile. K priestupku proti občianskemu spolunažívaniu sa pridalo aj nerešpektovanie zákazu požívať alkoholické nápoje osobami mladšími ako 18 rokov. Poverený príslušník teda bude objasňovať aj priestupok na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami.

Zdroj – Tlačová správa Mestskej polície Ružomberok z 13. apríla 2018.