Opatrenia Mondi SCP v ČOV Hrbotlová sú podľa odborníka nadštandardné

Urobiť viac pre efektívnejšie fungovanie čističky odpadových vôd aj s ohľadom na zápach sa už v tejto chvíli nedá. Povedal o aktuálnych investíciach Mondi SCP v ČOV Hrboltová počas Environmentálneho dňa profesor STU Miloš Drtil.