Okresu Ružomberok hrozí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Riziko sa týka lesných pozemkov a ich ochranných pásem (50 metrov od hranice lesného pozemku). Výstraha platí do odvolania.