Oficiálne čísla hovoria, že počet lekárov je dostatočný

Ministerstvo zdravotníctva plánuje zmeniť doterajšie rozmiestnenie lekárov, orientovať by sa malo viac na okresy. Podľa poisťovní to nemusí stačiť. Problém nedostatku špecialistov vraj pretrvá.


Ak sa chcú objednať k zubárovi, nepochodia. Respektíve sa nachodia do okolitých okresov. Za zdravotnou starostlivosťou musia obyvatelia dolného Liptova neraz vycestovať. Lekárska turistika cieli hlavne na Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín či Martin.

Doktori majú plno a nových pacientov neberú. Slovné spojenie „plná kapacita“ sa stalo verdiktom pre mnohých tunajších pacientov.

Počet lekárov stanovuje ministerstvo zdravotníctva nariadením tzv. verejnej minimálnej siete. Rovnako určuje, koľko lekárov musia zazmluvniť zdravotné poisťovne.

„Počet poskytovateľov špecializovanej ambulantnej zubno-lekárskej starostlivosti pre okres Ružomberok, ktorý určuje minimálna sieť, je 22,5 lekárskeho miesta,“ informuje hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Logopédov by sme mali mať pätnásť, očných lekárov tridsaťsedem. Nie však v okrese, minimálna sieť v prípade týchto špecialistov stanovuje počet pre celý kraj.

Počty sedia, poistenci sa nesťažujú

Kto zodpovedá za prípadný nedostatok lekárov? „Ak samosprávny kraj zistí, že verejná minimálna sieť je menšia, ako stanovuje nariadenie vlády, oznamuje túto skutočnosť zdravotným poisťovniam, ktoré by mali zazmluvniť nových poskytovateľov v konkrétnych odboroch na danom území,“ objasňuje Eliášová postup pri poklese lekárov pod určenú hranicu.

Kapacity očných, logopédov i zubárov vyhodnotili za uplynulý rok ako naplnené. „Kontroloval to aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,” informuje Eliášová.

Stanovené normy teda poisťovne spĺňajú, miestami ich dokonca prevyšujú. „Union zdravotná poisťovňa má vo viacerých prípadoch zazmluvnených špecialistov dokonca nad rámec verejnej minimálnej siete,” uvádza hovorca Matej Neumann. V ružomberskom okrese majú zmluvu s 35 zubármi.

Vo všetkých okresoch Žilinského kraja má dostatočne naplnenú sieť aj Všeobecná zdravotná poisťovňa. „V okrese Ružomberok neevidujeme sťažnosti poistencov na nedostupnosť zdravotnej starostlivosti v špecializáciách očné lekárstvo a klinická logopédia,“ potvrdzuje pre Ružomberský magazín hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Viktória Vasilenková.

V okrese má VšZP zmluvu s 26 zubármi. Aj pri nich sa opakuje rovnaký scenár – poisťovňa splnila normatív a poistenci sa na nedostupnosť lekárov nesťažovali.

Poisťovňa navyše zaviedla bezlimitný počet pacientov u všetkých stomatológov v ružomberskom okrese. „Poskytovateľ môže ošetriť vyšší počet pacientov, ako to bolo do konca roka 2017, kedy mal zazmluvnený maximálny rozsah úhrady zdravotnej starostlivosti,“ informuje Vasilenková. Zubári so zmluvou s VšZP tak nemajú určený strop pacientov, čo im uvoľnilo slučku obmedzenej kapacity.

Podľa monitoringov a kontrol úradov je teda s počtom lekárov všetko v poriadku. Hlavný ukazovateľ – realita viacerých ružomberských pacientov dochádzajúcich za zdravotnou starostlivosťou do okolitých okresov – však ukazuje, že niekde sa stala chyba.

Sieť s trhlinami

Nesúlad môže byť spôsobený tým, že pacienti si síce pofrflú na nedostatok špecialistov, ale nesťažujú sa na oficiálnych miestach. Kompetentné orgány tak majú nedostatočný prehľad o situácii v teréne.

Ďalším problémom môže byť fakt, že dostatok špecialistov, v tomto prípade očných a logopédov, pôsobí v celokrajskom meradle, ale nie v samotnom okrese Ružomberok.

Nerovnomernú distribúciu pripúšťa aj VšZP. „Z dôvodu nerovnomerne rozmiestnenej siete na úrovni kraja priebežne monitorujeme a vyhodnocujeme stav optimálnej siete poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti u 20 najčastejších odborností,“ konštatuje hovorkyňa Vasilenková.

Okres Ružomberok sa podľa miery plnenia optimálnej siete očných lekárov nachádza na úrovni 139 %. Logopédia je podľa miery plnenia optimálnej siete až na úrovni 162 %. Aj tieto čísla teda dokazujú, že s počtom špecialistov by nemal byť problém.

Ministerstvo zdravotníctva napriek tomu plánuje nové rozmiestnenie lekárov. „Pracuje sa na definovaní novej minimálnej siete, všeobecných lekárov, ako aj špecialistov a stomatológov. Nová sieť bude definovaná na úroveň prirodzených mikroregiónov,“ približuje aktuálne plány Eliášová.

Poisťovne: Zmena siete nestačí

„Úprava nariadenia vlády o minimálnej sieti nevyrieši problém dostupnosti lekárov, rovnako nevyrieši problém so starnutím lekárov,“ pochybuje o správnosti postupu rezortu hovorca poisťovne Dôvera Matej Štepiansky.

Problém vraj nespočíva len v počte lekárov, ale predovšetkým v nastavení systému a pravidiel. „Časť návštev u lekára je zbytočných alebo duplicitných. Táto neefektívnosť ohrozuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti,“ pokračuje Štepiansky. Odvoláva sa aj na údaje OECD. Slováci podľa nich často navštevujú lekára, majú vysokú spotrebu antibiotík a vysoký počet hospitalizácií.

Zvýšiť dostupnosť špecialistov by mala zmena motivácií lekárov – odmeňovanie založené na výsledkoch práce, nie len na počte zdravotníckych výkonov. Zaznel aj návrh elektronizácie ambulancií, ktorý by lekárom uľahčil prácu.

Titulná fotografia – čakáreň v Ústrednej vojenskej nemocnici, autor: Anna Zábojníková 

Som študentkou žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po stáži v sekcii zahraničného spravodajstva denníka SME ma viac zaujíma domáce dianie, aj v regióne, ktorý mi je už štvrtý rok prechodným domovom.