Odhalili klenoty dolného Liptova

Až do 22. februára je v Liptovskom múzeu sprístupnená výstava regionálnej výtvarnej súťaže Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova. Téma 3. ročníka znela Klenoty dolného Liptova. Do súťaže sa zapojili žiaci z desiatich materských, základných a umeleckých škôl regiónu.

V štvrtok 24. januára 2019 sa v priestoroch Liptovského múzea v Ružomberku konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov už tretieho ročníka regionálnej výtvarnej súťaže s názvom „Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova“, ktoré bolo spojené s odovzdávaním cien a diplomov víťazom. Žiaci z dovedna desiatich materských, základných a základných umeleckých škôl z regiónu dolný Liptov tento rok tvorili na tému „Klenoty dolného Liptova“.

Iniciátorom a organizátorom súťaže je Občianske združenie „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“, ktorému rozvoj a budúcnosť nášho regiónu nie je ľahostajná: „ Výtvarná súťaž nie je ťažiskovom našej práce, ktorej sa v našej miestnej akčnej skupine venujeme, ale našim zámerom je aj u detí a mládeže vzbudiť záujem o poznanie dolného Liptova a tak už od detstva vytvárať a prehlbovať vzťah k lokalite, v ktorej žijeme.“ povedal na úvod vernisáže výstavy, ktorou výtvarná súťaž vyvrcholila Rastislav Horvát, predseda MAS Dolný Liptov.

Po hudobnom programe, v ktorom sa predstavili talentovaní žiaci Súkromnej ZUŠ Ružomberského katolíckeho kruhu sa slova ujala odborná porota, ktorá práce hodnotila. Aktívni dolnoliptovskí výtvarníci – Mária Bodorová, Rudolf Likavčan a Vladimír Baran – dali mladým umelecom niekoľko rád a tipov pre ďalšiu tvorbu, ktoré vyplynuli z hodnotiaceho procesu.

V kategórii žiakov materských škôl porota rozhodla nasledovne:  1. miesto – Šimon Obtulovič (6 rokov), MŠ Cesta na Vlkolínec, Ružomberok, 2. miesto – Gabriela Melánia Ťapajna (5 rokov), MŠ Bešeňová a 3. miesto – Tomáš Kuzma (6 rokov), MŠ Bystrická cesta, Ružomberok.

Žiaci 1. stupňa základných škôl obsadili víťazné priečky takto: 1. miesto – Jakub Rázga, 6 rokov, ZŠ s MŠ Likavka, 2. miesto – Andrej Sálus, 9 rokov, ZŠ s MŠ Liptovská Teplá, 3. miesto Mária Mydliarová, 9 rokov, ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna a čestné uznanie – Klára Talajová, 10 rokov, ZŠ s MŠ Liptovská Teplá.

Do súťaže sa zapojili aj žiaci 2. stupňa základných škôl s nasledujúcim výsledkom: 1. miesto -Alexander Lettrich (13 rokov), ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna, 2. miesto – Ingrid Kurillová (12 rokov), ZŠ s MŠ Liptovské Revúce, 3. miesto – Nela Stašová (10 rokov), ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna a čestné uznania boli udelené Romane Sirotovej (14 rokov), ZŠ s MŠ Liptovské Revúce a Emanuelovi Šmatlavovi (11 rokov), ZŠ s MŠ Liptovská Teplá

Spomedzi žiakov základných umeleckých škôl bolo naozaj náročné vybrať, ale nakoniec sa odborná porota rozhodla odmeniť nádejných výtvarníkov nasledovne

  1. miesto – Samuel Vidan (15 rokov) a Peter Demko (10 rokov), 2. miesto – Anna Gállyová (14 rokov) a Rebeka Leila Bombeková (8 rokov), 3. miesto – Anna Gállyová (14 rokov) a čestné uznanie -Kristína Vidová (7 rokov) -všetci zo Súkromnej ZUŠ Jánoš.

Po slávnostnej časti a zahájení výstavy sa víťazi spolu so svojimi rodičmi a pedagógmi presunuli na 3. poschodie múzea, kde je výstava nainštalovaná a bude prístupná do 22. februára a to vždy v čase otváracích hodín Liptovského múzea.

Zdroj – Tlačová správa Miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov (MAS).

Titulná fotografia: vyhodnotenie súťaže. Zdroj – MAS Dolný Liptov