Obrady Veľkonočnej soboty v Ružomberku

V rímsko-katolíckych kostoloch v meste (Farský, Rybárpole, Klačno, Banične, Jezuti) sa obrady Bielej soboty, tzv Veľkonočná vigília, začína jednotne o 19:30. Evanjelici ani baptisti dnes obrady nemajú.