O vode vytekajúcej von z fontány

Bloger Marián Mydlo si všimol a upozorňuje na fontánu, z ktorej vyteká voda na ulicu. Pred mestským úradom, v kopci, môže po primrznutí spôsobiť nehodu.