O slovenskej “mater familiae”, výber z blogov

Námetom najnovšieho blogu sa stal život Ruženy Anny Houdekovej-Makovickej. O osobnosti s prívlastkom “mater familiae”, ktorá sa angažovala v národnom i slovenskom emancipačnom hnutí, si môžete prečítať tu.